Robotlassen: De voordelen van automatisering in de lasindustrie

Robotlassen is een geautomatiseerd proces waarbij een lasrobot wordt gebruikt om metalen onderdelen aan elkaar te lassen. Dit proces biedt veel voordelen ten opzichte van handmatig lassen, zoals hogere precisie, consistentie en efficiëntie. Op deze pagina vertellen wij je meer over deze productietechniek.

Wat is robotlassen?

Robotlassen is een geautomatiseerd proces waarbij een lasrobot wordt gebruikt om metalen onderdelen aan elkaar te lassen. De lasrobot wordt geprogrammeerd om de lasnaad te volgen en de lasdraad op de juiste plek te smelten. Dit proces biedt veel voordelen ten opzichte van handmatig lassen, zoals hogere precisie, consistentie en efficiëntie.

De Voordelen van Robotlassen

Robotlassen biedt veel voordelen ten opzichte van handmatig lassen. Het proces is veel preciezer en consistenter, omdat de lasrobot geprogrammeerd is om de lasnaad op exact dezelfde plek te lassen bij elk onderdeel. Dit resulteert in hogere kwaliteit en minder afkeur van producten. Daarnaast kan robotlassen de efficiëntie van het lasproces aanzienlijk verbeteren, omdat de lasrobot veel sneller en constant kan werken dan een menselijke lasser. Hierdoor kunnen productiebedrijven sneller en efficiënter werken, wat leidt tot hogere productieaantallen en meer winst.

Geschikt voor vele verchillende toepassingen

Robotlassen wordt veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de scheepsbouw en de lucht- en ruimtevaart. In de auto-industrie wordt robotlassen gebruikt om carrosserieën te produceren en te lassen. In de scheepsbouw wordt robotlassen gebruikt om scheepsrompen te lassen. In de lucht- en ruimtevaart wordt robotlassen gebruikt om delen van vliegtuigen en raketten te lassen.

De technologieën

Er zijn verschillende technologieën die worden gebruikt bij robotlassen. Lasrobots worden geprogrammeerd om de lasnaad te volgen en de lasdraad op de juiste plek te smelten. Programmeersoftware wordt gebruikt om de lasrobot te programmeren en de lasparameters in te stellen. Sensoren worden gebruikt om de lasnaad te volgen en de lasparameters in realtime aan te passen.
Maref Geldrop - Metaalbewerking - Lasrobot - Robotlassen 6

Materialen die kunnen worden gelast met een lasrobot

Lasrobots kunnen verschillende materialen lassen, zoals staal, aluminium en koper. Het lassen van elk materiaal vereist echter verschillende lasparameters en -technieken. Daarom moet de lasrobot worden geprogrammeerd om de juiste lasparameters te gebruiken voor elk materiaal.

De beste kwaliteit

De kwaliteit van robotlassen kan worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Lasrobots met ingebouwde kwaliteitscontrolesystemen kunnen de lasparameters in realtime aanpassen om de lasnaad te optimaliseren. Lasmonitoringsoftware kan worden gebruikt om de kwaliteit van de lasnaad te controleren en te analyseren, waardoor bedrijven eventuele afwijkingen in het lasproces kunnen opsporen.

Opleiding en training voor lassers

Om robotlassen op een efficiënte manier uit te voeren, zijn goed opgeleide en getrainde lassers nodig. Het is belangrijk dat de lassers bekend zijn met de lasrobots en de programmeersoftware. Daarnaast moeten ze ook weten hoe ze de lasparameters moeten instellen voor verschillende materialen en producten. Opleiding en training zijn dus essentieel voor de succesvolle implementatie in de lasindustrie.

Veiligheidsaspecten

Robotlassen brengt ook specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. Lasrobots werken op hoge snelheid en met hoge temperaturen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties als er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en dat de lasrobot wordt beschermd door veiligheidshekken en sensoren. Ook moeten lassers worden opgeleid in veiligheidsprocedures en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Maref Geldrop - Metaalbewerking - Robotlassen 3

De toekomst

Robotlassen zal naar verwachting in de toekomst nog verder worden geoptimaliseerd en verbeterd. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning zullen worden geïntroduceerd om het lasproces verder te automatiseren en te optimaliseren. Dit zal leiden tot een nog hogere precisie, consistentie en efficiëntie van het lasproces, wat de productiviteit en winstgevendheid van bedrijven verder zal verhogen.

Robotlassen ook geschikt voor kleine series

De kostenbesparing is het grootste voordeel van robot lassen. De kosten voor handmatig uitvoeren van een bewerking kunnen we uitsplitsen in personeelskosten en productietijd. Bij een lasrobot zijn de personeelskosten gering omdat deze vrijwel alleen benodigd zijn voor de instellingen. Vervolgens kan de robot oneindig de werkzaamheden uitvoeren. De snelheid van het lassen ligt bij een lasrobot ook aanzienlijk hoger waardoor de productietijd significant daalt. De kosten dalen nog eens extra wanneer het om herhaalproducten of seriewerk gaat.
Waar in het verleden enkel gedacht werd aan grote series kunnen kleine series tegenwoordig ook middels robotlassen verricht worden. Dit komt omdat de technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren sterk verbetert zijn. Hierdoor is de insteltijd voor een productie aanzienlijk teruggedrongen. Het is lastig te zeggen vanaf hoefveel stuks een las robot interessant is omdat die afgewogen moet worden tegen de insteltijd, het productype en de lengte van de lasverbinding maar vanaf enkele tientallen kan een lasrobot al in uw voordeel werken.

In het kort

Robotlassen biedt veel voordelen ten opzichte van handmatig lassen, zoals hogere precisie, consistentie en efficiëntie. Het wordt veel gebruikt in verschillende sectoren, zoals de auto-industrie, de scheepsbouw en de lucht- en ruimtevaart. Er zijn verschillende technologieën en materialen die kunnen worden gelast met een lasrobot. Het is belangrijk dat lassers goed worden opgeleid en getraind en dat bedrijven veiligheidsmaatregelen nemen om de werkplek veilig te houden. De toekomst van robotlassen ziet er veelbelovend uit, met nieuwe technologieën die het lasproces verder zullen optimaliseren en automatiseren.

Heb jij interesse in robotlassen? Neem dan contact met ons op!

Maref is dé specialist op het gebied van robotlassen. Heb je vragen over laswerk of plaatbewerking? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s voorzien u geheel vrijblijvend van informatie en bieden altijd een passend advies. Wij staan altijd voor u klaar.

Benieuwd wat MAREF
voor u kan betekenen?