MIG/MAG Lassen

Meestal wordt “MIG/MAG lassen” als één woord gebruikt maar dit zijn twee totaal verschillende lasprocessen met elk verschillende toepassingsgebieden. Bij MIG lassen wordt er namelijk gebruik gemaakt van een inert gassen bij MAG lassen wordt er gebruik gemaakt van een beperkt percentage actief gas (zuurstof) bij het lassen van staal.

Wat is MIG Lassen

Metal Inert Gas lassen, oftewel MIG lassen. Bij MIG lassen ontstaat een vlamboog tussen de lasdraad en het te lassen aluminium door bepaalde elektrische spanning. Daar komt ook nog  een beschermgas bij wat voor de bescherming van het smeltblad. Bij MIG lassen is de toevoeging van dit lasgas op basis van argon met een bepaald percentage helium, waterstof of stikstofmonoxide (minimale hoeveelheid). Deze toevoegingen beïnvloeden de smeltdraad niet door het inerte gedrag van de gassen.

Wanneer je aluminium gaat lassen is MAG lassen de manier bij uitstek.

Wat is MAG Lassen

Metal Active Gas lassen, oftewel MAG lassen. De werking van MAG lassen is eigenlijk hetzelfde als bij MIG lassen maar er is toch een belangrijk verschil en dat zit in het toegevoegde gas. Er zijn reactieve gassen toegevoegd aan het beschermgas zoals CO2 en/of zuurstof. Deze actieve gassen zijn van invloed op het smeltblad wat dus anders is dan bij MIG lassen. Het gasmengsel wordt samengesteld binnen minimale toleranties in zo optimaal resultaat te kunnen behalen.

Wat zijn de voordelen van MIG/MAG lassen?

 • Het proces van MIG/MAG lassen is goed controleerbaar
 • Er is een zeer hoge lassnelheid haalbaar
 • Hoge inschakelduur (hoge efficiëntie)
 • Het biedt een goede bescherming tegen oxidatie
 • Over het algemeen toepasbaar in alle lasposities
 • Uitstekende inzetbaarheid voor gerobotiseerd lassen

Wat zijn de Nadelen van MIG/MAG lassen?

 • MIG/MAG lassen is gevoelig voor wind / tocht
 • Bij bepaalde materialen kan backinggas noodzakelijk zijn
 • Voorbereiding van het te lassen oppervlak noodzakelijk en van grote invloed op de laskwaliteit (proces is dan ook zeer gevoelig voor roest en vervuiling)
 • Wisseling van lastoevoegmateriaal vergt tijd

Wat is het doel van lasgas / beschermhgas?

Lasgas geeft bij Bij MIG of MAG lassen een aantal belangrijke functies:

 • Het biedt bescherming van het smeltbad tijdens het lassen tegen invloeden van buitenaf (bijv. oxidatie door zuurstof uit de lucht)
 • Het verhoogd de vlamboogenergie om een diepere inbranding en/of hogere lassnelheid te bereiken.
 • Het stabiliseert van de vlamboog met als gevolg een verbeterde controle over het lasproces
 • Verbetering/verfijning van de druppelvorming van de neersmelt
 • Beïnvloeden van het uiterlijk van de las
 • Beïnvloeden van de inbrandingsdiepte van de las
 • Tegengaan van lasspetters

De lasgassen zijn, afhankelijk van de toepassing en vereisten aan het beschermgas, in diverse mengverhoudingen verkrijgbaar.

Lasgassen t.b.v. MIG lassen

Zoals aangegeven wordt bij MIG lassen lasgassen gebruikt waarbij argon de basis is. Belangrijk element hierbij is dat dit edelgas niet reageert met andere elementen waardoor het dus niet brandbaar, giftig of explosief is.

Argon kan als beschermgas in pure vorm gebruikt worden bij MIG lassen maar ook als menggas. Dan kan gecombineerd worden met helium (HE), waterstof (H2) en/of stikstof (N2).

Lasgassen t.b.v. MAG lassen

De situatie is bij MAG lassen echter anders. Daar dient argon in de meeste gevallen als basis gas. Hier worden vervolgens andere gassen aan toegevoegd die zowel actief als inert zijn. Bij MAG lassen is er wel altijd minimaal 1 van de mengassen actief. Hierop bestaat 1 uitzondering en dat is het lassen met 100% koolstofdioxide (CO2).

MIG/MAG lassen? Neem dan contact met ons op!

Maref is dé specialist op het gebied van MIG/MAG lassen en plaatbewerking. Heb je vragen over laswerk of plaatbewerking? Neem dan contact met ons op. Onze collega’s voorzien u geheel vrijblijvend van informatie en bieden altijd een passend advies. Wij staan altijd voor u klaar.

Benieuwd wat MAREF
voor u kan betekenen?